SPONSORS


Op een praktische manier helpen:

sponsor een Gambiaan!

 

Bij Lamin Health Center bieden we de mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen met een waarde van GMD 3000.

Wilt u een Gambiaan met gegarandeerde zorg steunen? Maak dan €50,- (dit is inclusief bank- en administratie kosten) over op onze Nederlandse bankrekening: NL91 ABNA 0113373104 ten name van Stichting Humanitaire Hulp Gambia. Vermeld in de omschrijving: Ticketkaart LHC, de naam en het telefoonnummer van de Gambiaan die je op deze manier kwalitatieve zorg gunt.

Deze persoon heeft toegang tot alle noodzakelijke medische zorg (consultatie, laboratorium, medicatie, opname, bevalling, tandarts, etc) totdat het saldo op is.

 

Omdat wij een ANBI-status (Algmeen Nut Beogende Instellingen) hebben, hoeft u geen schenkings- en successierecht te betalen. Dit betekent dat het hele bedrag van uw donatie ten goede komt aan de patiënten van Lamin Health Center.