COVID-19

De directe gevolgen van Corona vallen tot nu toe mee in vergelijking met Nederland, maar de indirecte gevolgen voor het land en de gezondheidszorg zijn groot.


Begin 2021 zijn de sterfgevallen in Gambia door het Corona-virus beperkt. Ook in het ziekenhuis merken we er niet zo  veel van. Door het buitenleven, het warme klimaat en een relatief jonge bevolking met een sterk immuunsysteem lijkt Corona hier niet echt voet aan de grond te krijgen. Echter wordt er minder verdiend in Gambia, terwijl de kosten op de markt ophoog schieten.  Er dus minder geld beschikbaar om naar het ziekenhuis te komen. Mensen komen dus vaak pas in een laat stadium van hun ziekte.

We richten ons daarom op het laten doorgaan van de dagelijkse zorg en extra aandacht voor de aller zwaksten. Met behulp van privé-sponsorgeld en een gift van Wilde Ganzen kunnen we onze Malnutritie poli starten.

Door het gebrek aan inkomen ontstaat binnen de armste gezinnen een gebrek aan voedsel wat nu al zijn tol begint te eisen. Om te voorkomen dat dit uit de hand loopt zijn we van start gegaan met deze poli. Alle kinderen  die binnenkomen worden gescreend en bij gebleken ondervoeding komen ze in het malnutritie  programma. 

Om de moeders te overtuigen naar het spreekuur te komen geven we ze bij het eerste consult een setje kleding mee.  Betalen van een consult is al lastig, terwijl het een halve euro betreft.

Speciale voeding wordt verstrekt omdat we samenwerken met de overheid maar extra's als medicatie of laboratorium onderzoek kunnen de meeste ouders niet betalen.

Het kan toch niet zo zijn dat deze kinderen het slachtoffer worden van een virus dat ze letterlijk niet eens raakt!?